Eğitim Fuarı

 

 
AMERİKAN KOLEJİ
Educaturk Eğitim Fuarı
 
 

- Adıgüzel Eğitim Kurumları
- Amerikan Koleji
- Beykent Üniversitesi
- Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu
- Bilfen
- Doğu Akdeniz Üniversitesi
- Edirne Koleji
- Girne Amerikan Üniversitesi
- İhlas Koleji
- İstanbul Ticaret Üniversitesi

 

İzmir Amerikan Koleji 130 yaşında

Türkiye’nin en eski özel eğitim kurumlarından olan Özel İzmir Amerikan Koleji (ACI), 130 yaşında. Geçmişten aldığı güçle geleceğe daha emin adımlarla yürüyen ACI, verdiği eğitim ile de Türk gençlerini Avrupa’ya taşıyor. 14 yıldır CIS üyesi olan ve aynı zamanda Uluslararası Bakalorya Programı’nı uygulayan ACI, Türkiye’nin her yanından öğrenci alabilmek için de kolları sıvadı. Özel İzmir Amerikan Koleji’nin Türk Müdürü Anet Gomel ile eğitim programlarını ve bundan sonraki projelerini konuştuk.

“Öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ‘Fen, Türkçe-Matematik, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil, IB Fen, IB TM’ alanlarından birine yönlendirilir.
Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programına ise, lisede iki yılını dolduran, istekli ve okulumuzun belirlediği kriterlere uyan öğrenciler kabul edilir.”

“ACI’da vurgulanan başka bir alan da ikinci yabancı dil eğitimidir. Bugün Amerikan Koleji’nde öğrencilerin büyük çoğunluğu Avrupa Dil Pasaportu’nun ilk adımları olarak kabul edilen Fransızca DELF ve Almanca START diplomalarını A1, A2, B1, B2 seviyelerinde alabilmektedirler.”

“Şu anki hedefimiz yatılı öğrenci barındırabilmek için gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlamak ve okulumuzun tüm ülkeye açılmasını sağlamaktır.
Esasen okulumuzun geçmişinde var olan bu geleneği 2009 - 2010 öğretim yılı itibariyle yeniden hayata geçirecek olmaktan heyecan duyuyoruz.”

- 130 yıllık bir geleneğe sahipsiniz. Geçmişinizden aldığınız güç eğitiminize nasıl yansıyor?
1878 yılından beri hizmet veren Özel İzmir Amerikan Koleji (ACI), başarısını kendisini farklı kılan özelliklerine borçludur. Bu özelliklerin başında geleneksel yapısını koruyarak çağdaşlaşması gelir. Ulusal değerlerden hiç ödün verilmeyen okulumuzda, öğrencilerin öncelikle kendi kültürlerinin ve dillerinin bilincinde olmaları istenir. Bu temel üzerine uluslararası yaklaşım irdelenir. Öğrencilerimizi bilim dünyasındaki son yeniliklerin ışığında eğitirken, ezbercilikten uzak durup gençlerimizi özgüvenli, sorgulayan, araştıran, sentezleyen bireyler olarak yetiştirmek geleneksel amaçlarımızdandır. Çağdaş eğitimde öğretilerden çok, öğrenciyi düşünmeye ve öğrenmeye yönlendirmek önemlidir. Amacımız öğrencilerimizin hedeflerini yüksek tutmalarını sağlamak ve “yalnız soru çözen değil, sorun çözen gençler” yetiştirmektir.

- Özel İzmir Amerikan Koleji’nin eğitim sistemi hakkında bilgi verebilir misiniz? Okulumuzda öğrencilere gösterilen bireysel ilgi sonucunda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini fark etmeleri sağlanır. Öğrenciler bu ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ‘Fen, Türkçe-Matematik, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil, IB Fen, IB TM’ alanlarından birine yönlendirilir.
Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programına, lisede 2 yılını dolduran, istekli ve okulumuzun belirlediği kriterlere uyan öğrenciler kabul edilir.
ACI’da vurgulanan başka bir alan da ikinci yabancı dil eğitimidir. Bugün Amerikan Koleji’nde öğrencilerin büyük çoğunluğu Avrupa Dil Pasaportu’nun ilk adımları olarak kabul edilen Fransızca DELF ve Almanca START diplomalarını A1, A2, B1, B2 seviyelerinde alabilmektedirler.
ACI’dan mezun olan öğrenciler, görev aldıkları kulüp etkinlikleri sonucunda liderlik özelliklere sahip, takım çalışmasında başarılı, sosyal sorumluluk bilincinde bireyler olarak gelişmektedirler.

- Son yıllarda Türk okulları ile yabancı okullar arasındaki işbirlikleri ve ortak çalışmalar arttı. Özel İzmir Amerikan Koleji’nin bu noktadaki faaliyetleri nelerdir?
Özel İzmir Amerikan Koleji’nde ulusal ve uluslararası platformda çalışan birçok kulüp bulunmaktadır. Öğrencilerin dünya sorunlarına duyarlı olmalarını sağlayan ve çözüm üretmelerini teşvik eden Model Birleşmiş Milletler (MUN) Kulübünü 14 yıldan beri yürütmekteyiz. Öğretmenimiz uluslararası yönetim kurulunun üyesidir. Öğrencilerimiz ise her yıl Lahey’de yapılan Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na grup başkanları olarak davet edilmektedirler.
Hem Türkiye’de hem de Amerika ve Kanada’daki kardeş okullarla sanal ortamda işbirliği yapan ve iş hayatı ile okul arasında köprü kabul edilebilecek Genç Başarı (Junior Achievement) Kulübü’nde ise genç girişimciler yetişmektedir. Bu kulüpte öğrencilerimiz ekonomi konusunda ders almakta ve bu alanla daha lise çağında tanışma fırsatı bulmaktadırlar.
Ayrıca okulumuz ‘Uluslararası Tiyatro Birliğine’ üye olup İngilizce Tiyatro Kulübümüz her yıl Avrupa’da yapılmakta olan ISTA Festivaline katılmaktadır. Okulumuz ayrıca bu yıl Paris’te yapılan Uluslararası Film Festivaline katılmıştır.
Öğrencilerimiz “Media Links in Europe” adlı Avrupa Birliği Comenius Projesi çerçevesinde, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda ve Portekiz okullarıyla çalışmaktadır. Ayrıca istekli ve başarılı öğrencilerimiz her yıl AFS ve Rotary değişim programlarına katılarak bir eğitim yılını yurtdışında geçirme imkanına sahiptirler.

- Diplomanızın ve verdiğiniz eğitimin uluslararası geçerliliği nedir?
Okulumuz 1994’te ECIS (European Council of International Schools- Avrupa Uluslararası Okullar Konseyi) tarafından akredite edilmiş olan ilk eğitim kurumudur. Akreditasyonumuz 2003’te ECIS’in bir kolu olan CIS tarafından yenilenmiştir. Bir “denklik” olarak nitelendirilebilecek olan bu akreditasyon, okulumuzun Avrupa standartlarına uygunluğunu ve uluslararası arenadaki yeri ile kalitesini belirten güçlü bir göstergedir.
Ayrıca ilk mezunlarını geçen yıl vermiş olduğumuz IB Diploma Programı öğrencilerimize yurtdışındaki üniversitelere kabulde önemli avantajlar sağlıyor. Bu programa kayıtlı olan öğrencilerimiz, üniversitelerden IB diploma notuna göre burs da alabilmektedirler.
Bunun yanı sıra her yıl son sınıf öğrencilerinin yaklaşık yüzde 30’u yurtdışı üniversitelerine başvurmakta ve seçkin üniversitelere kabul edilmektedirler.

- Özel İzmir Amerikan Koleji, sosyal ve kültürel çalışmalara müfredatında nasıl yer veriyor?
ACI’da akademik çalışmaların yanı sıra eşine ender rastlanan zengin ve etkin bir bilimsel, kültürel ve sosyal etkinlik programı yürütülmektedir. Bu etkinlikler gençlerimize sürekli öğrenme bilinci ile ekip çalışmasının önemini aşılamaktadır. Bu etkinliklerin arasında sosyal servis kulüplerimizin önemli bir yer tuttuğu yadsınamaz. ‘Kardeş Okul, Kardeş Köy, Huzurevi, Ender Çocuk Evi, Çocuk Yuvası, Çocuk Hastanesi, Görme Engelliler ve MS’ benzeri kulüpler öğrencilerin sosyal duyarlılığa sahip gençler olarak yetişmelerini sağlamaktadır.
Okulumuzda ayrıca birçok bilimsel projenin üretildiği TÜBİTAK Kulübü bulunmaktır. Öğrencilerimiz güneş enerjisi ile çalışan ‘Formula G Arabasını’ inşa etmiş ve birçok üniversite ile birlikte tek lise olarak yarışa katılmıştır. Öğrencilerimiz bu yıl yeni bir model üstünde çalışmaktadırlar.
Robotik Kulübü bu yıl açılmış olup, ACI takımı Türkiye ikincisi olmuş ve ülkemizi Japonya’da temsil etme hakkını elde etmiştir. Okulumuzda ayrıca her yıl Uluslararası Matematik Yarışmaları düzenlenmektedir. ACI’da ayrıca ‘Felsefe Kulübü’ etkin çalışmalar yürütmekte ve ‘Ege Bölgesi Felsefe Olimpiyatlarına’ ev sahipliği yapmaktadır.
Sanata da çok önem veren ACI, müzik alanında da çalışmalar yürütmektedir. Okulumuzun bu yıl düzenlediği ‘I.Türkiye Rock ve Pop Müzik Yarışmasına’ değişik kentlerden birçok okul katılmıştır. Okulumuzda ayrıca ‘Türkçe Tiyatro ve Müzikal kulüpleri’ de bulunmaktadır.

- Özel İzmir Amerikan Koleji’nin (ACI) bundan sonraki hedef ve projeleri nelerdir?
Şu anki hedefimiz yatılı öğrenci barındırabilmek için gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlamak ve okulumuzun tüm ülkeye açılmasını sağlamaktır.
Bu projeyi gerçekleştirmek amacı ile Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) tarafından okulumuzda inşa edilmekte olan yeni Taner Binası’nın üst katı yaklaşık 50 kız öğrenci için bir yatılı bölüm olarak hazırlanmaktadır. Esasen okulumuzun geçmişinde var olan bu geleneği 2009 - 2010 öğretim yılı itibariyle yeniden hayata geçirecek olmaktan heyecan duyuyoruz.

ACI’nın tercih edilme gerekçeleri
- 130 yıllık bir kurum olması
- Güçlü bir akademik yapıya sahip olması
- IB Diploma Program yürütmesi
- Zengin bir bilimsel, kültürel ve sosyal etkinlik programı uygulaması
- CIS tarafından akredite edilmiş bir okul olması

ACI’nın dünü ve bugünü
Özel İzmir Amerikan Koleji (ACI), 1878 yılında kuruldu. İzmir’in en eski özel okulu olan ACI, geçen süre içinde büyük değişimler gösterdi. Okul, tarih içinde gündüzlü öğrenciler okulu, anaokulu, kız okulu ve erkek öğrenciler ilkokulu olarak hizmet verdi. Şu anda karma eğitim veren bir lise konumunda bulanan ACI, bu günkü kampüsüne ise 1912-1913 yıllarında kavuştu. Bugünkü Göztepe kampüsünün arazisi 1912 - 1913 yıllarında, İzmir’in Basmane semtinde artık ihtiyacı karşılayamayan eski okulun yükünü hafifletmek üzere, satın alındı. Ancak Birinci Dünya Savaşı ve ertesinde yer alan Kurtuluş Savaşı’nın getirdiği zorluklar nedeniyle, ACI satın alınan yeni arazide ana kampüsünü 1923 yılına kadar açamadı. Takip eden yılın sonlarına doğru Göztepe’deki okul Türk yetkililerince resmen tanındı. Okula Türkçe “İzmir Göztepe Amerikan Mektebi” unvanı verildi, ancak İngilizce unvanı olan “American Collegiate Institute” korundu.
Bugün Özel İzmir Amerikan Koleji (ACI) olarak anılan okul, sahip olduğu teknik altyapı ve donanımla geçmiş ile geleceği birleştiriyor. ACI, bilgisayar ve fen laboratuarlarının yanı sıra resim ve seramik atölyeleri, müzik odası, 50,000’den fazla yayın içeren kütüphane ve medya merkezi, tiyatro salonu ile sergi alanını kapsayan kültür merkezi, spor sahaları, tribünlerden ağırlık odasına kadar birçok konuda öğrencilere imkanlar sunan kapalı spor binası ile eğitim ve öğretimi eğlenceli hale getiriyor.

Dev bir yapı
Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), 1968 yılında İzmir, Tarsus ve Üsküdar Amerikan Liseleri’nin (Amerikan Bord Okulları) mezunları tarafından kuruldu. SEV’in amacını, kurumlarının uzun yıllardır sunduğu kaliteli hizmetin devamını sağlamak olarak özetlemek mümkün.
SEV’e bağlı olan kurum ve kuruluşlar ise şöyle: Özel Üsküdar Amerikan Lisesi, Özel İzmir Amerikan Lisesi, Özel Tarsus Amerikan Koleji, Özel Üsküdar SEV İlköğretim Okulu, Özel İzmir SEV İlköğretim Okulu, Özel Tarsus SEV İlköğretim Okulu, SEV Yayıncılık Matbaacılık Eğitim Ticaret A.Ş ve SEV Gaziantep Amerikan Hastanesi.

 

 
egitimfuari.com bir Educaturk servisidir   Think Medya Reklam Ajansı